January Birthdays!

Monday, January 06 by Sari Hirsch

Happy Birthday to the Following Chippies!
May all of your good dreams come true :).
*Denotes new camper

January 5 Faye Berger
January 6 Alexa Radis
January 7 Ilana Solomon
January 8 *Sarah Goldstein
January 9 Audree Goone
January 9 *Lily Horn
January 10 *Maddie Guttentag
January 11 Jane Fox
January 11 Marli Gitles
January 12 Ryan Dalton
January 15 Rachel Sinar
January 16 Natalie Kahan
January 17 *Zoe Bressman
January 17 Reese Liebman
January 18 Leah Berns
January 18 Jessica Kaplan
January 20 Loren Hannaford
January 21 Shayna Goldberg
January 21 Nicole Kaplan
January 23 Audry Lissner
January 26 Sydnie Karel
January 26 Talia Krause
January 27 Olivia Lansburgh
January 28 Claire Schwartz
January 29 Sara Margolis